Transforming business in a sustainable way

Conscyo is een ambitieus adviesbureau, ervan overtuigd dat we een positief verschil kunnen maken in uw organisatie

Conscyo staat voor een andere manier van adviseren – "conscious consulting"

We hebben een model omarmd waarin we door middel van onze gezamenlijke competenties duurzame waarde leveren.

Waarde die ervoor zorgt dat projecten de onderliggende beloften en aspiratie ook echt realiseren.

Waarde die verder gaat dan een financiële business case en die rekening houdt met de langetermijnbelangen van álle stakeholders.

Enterprise
architectuur

De architectuur/structuur van een organisatie bestaat uit haar besturingsmechanismen, processen, informatie, systemen en leidende principes. We definiëren, ontwerpen, implementeren en waarborgen deze structuren om projecten en de staande organisatie te leiden, en daarmee ervoor te zorgen dat de ambities van de organisatie duurzaam worden gerealiseerd.

Duurzaam transformatie
management

We richten ons op de inhoudelijke kant van transformatie-initiatieven en geven hier praktische, integrale sturing aan. We vergroten de effectiviteit in het realiseren van duurzame waarde gedurende én als uitkomst van het initiatief – hierbij de dimensies van bedrijfs- en technologische oplossingen, processen en mensen adresserend.

Waarde & Kwaliteit
borging

Ondersteunen bij het ontwerpen, borgen en beoordelen van kwaliteit en waarde binnen een initiatief met betrekking tot (bijdrage aan) doelstellingen, aanpak, oplossingsrichting, middelen en team. De zekerheid van het beoogde succes vergroten en investeringen in moeite, aandacht, tijd en geld optimaal benutten.

ONZE WAARDE

Onze unieke aanpak en gezamenlijke competenties zorgen voor een positieve en blijvende impact

Het leveren van duurzame waarde aan onze klanten en partners is erg belangrijk voor ons. Daarom kijken we bij elk initiatief verder dan alleen de monetaire waarde: er is zoveel meer te winnen. Bijvoorbeeld door professionaliteit in organisaties te vergroten, menselijk potentieel te ontsluiten, relevantie binnen het eco-systeem te versterken en allerlei soorten verspilling te elimineren.

Met onze decennialange ervaring in bedrijfs- en IT-consultancy weten we hoe we deze waarde kunnen vinden en realiseren. De verschillende en complementaire achtergronden, expertisegebieden en persoonlijkheden van ons team zorgen ervoor dat we elke uitdaging vanuit verschillende invalshoeken bekijken – en een oplossing leveren die werkt en blijft werken. Het is allemaal integraal onderdeel van de specifieke manier van werken die we hebben aangenomen: conscious consulting“.

OVER CONSCYO

Het ambitieuze adviesbureau - gedreven door verandering, eerlijkheid en relevantie

"Board room gesprekspartner" - Space management visie

Conscyo heeft ons geholpen om onze toekomstvisie op Integraal Space Management helder te formuleren. Marc en Katja hebben uitgebreide kennis en ervaring op dit vlak. Ze zijn daarbovenop meedenkend, klantgericht en een goede board gesprekspartner.

Directie, AS Watson Benelux

Waarde verder dan het project

" Ik denk vaak terug aan de ‘Conscyo’-momenten: doorbreek remmende gedachten door te doen... het lukt gewoon! Jullie benadering is daarnaast bijzonder door de eerste focus te leggen op gedrag. Door hier gericht te motiveren, te challengen en te adresseren, ontstaat een werkmodus die het team in staat stelt succesvol te zijn. De teamgeest die je hiermee creëert blijft ook na het project z’n waarde behouden."

Marten Hulleman, Senior Informatie Analist, PLUS Retail

Rijke kennis en ervaring

"Conscyo’s mensen hebben het talent om op een plezierige en constructieve wijze in korte tijd tot scherpe inzichten en conclusies te komen. Hierbij weten ze een combinatie te maken tussen wel onderbouwde inzichten uit hun rijke ervaring en kennis aan de ene kant en praktische oplossingen die goed passen bij de organisatie die ze aan het adviseren zijn anderzijds. Met deze aanpak heeft het team ons succesvol geholpen in het zetten van een aantal belangrijke vervolgstappen in een project binnen de Bouwmaat organisatie"

Jeroen de Haan, Manager Supply Chain Management & Technologie en Informatie – Bouwmaat

Prev

Next

We werken samen als een vertrouwd en betrouwbaar team, waarbij we onze verschillende perspectieven samenbrengen om het beste resultaat voor onze klanten te neer te zetten.

ELEVATE YOUR BUSINESS WITH

Valiance theme

Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.