Waarde- en kwaliteitsborging

Waarde- en kwaliteitsborging

Wat wordt gemeten, wordt gemanaged. Elke transformatie of verandering binnen een organisatie begint met het definiëren van doelen in termen van waarde en kwaliteit. Vaak worden deze niet consequent gevolgd tijdens een project en worden ze daarom niet behaald op het niveau dat overeenkomt met de ambitie.

Als tijd en budget de belangrijkste KPI’s zijn die worden gebruikt om de voortgang van een programma te meten, doen organisaties zichzelf echt te kort. Er is vrijwel altijd meer te bereiken als de focus blijft liggen op het initieel gestelde waarde- en kwaliteitsresultaat.

We kunnen simpelweg niet tegen verspilling

Als team hebben we het bereiken van de oorspronkelijke doelen en het beperken van elke vorm van verspilling (menselijke energie, tijd, geld,…) altijd voorop gesteld. Dit doen we door waarde en kwaliteit expliciet en tastbaar te maken. Grondig allerlei projectelementen (van opzet tot deliverable en flow) doorlichten en beoordelen op inhoud en hun bijdrage aan de doelen.

Wij zijn een groep mensen met een “inhoudelijke” achtergrond, met een diepgaand begrip en kennis van bedrijfsprocessen, applicaties, data en architectuur. En dat hebben we de afgelopen meer dan 20 jaar toegepast in veel complexe projecten en programma’s. We hebben ook project- en programmamanagement gedaan en begrijpen de dynamiek en politiek die daarmee gepaard gaan. Bekend zijnde met de veel voorkomende project-“reflex” om kwaliteit op te offeren om deadlines te halen; weten we dus ook wat er nodig is om dat te voorkomen!

Naar meetbare resultaten en mooie verhalen

Definiëren van heldere doelen, en er voor zorgen dat de ogen daarop gericht blijven… We helpen de inspanningen te focussen en in te grijpen waar dingen niet goed gaan – en zorgen ervoor dat het initiatief op koers blijft (of weer op koers komt) om de beloften waar te maken en blije gezichten achter te laten.
Typische rollen die we (in combinatie) vervullen voor dit soort werk:

We werken samen als een vertrouwd en betrouwbaar team, waarbij we onze verschillende perspectieven samenbrengen om het beste resultaat voor onze klanten te neer te zetten.

ELEVATE YOUR BUSINESS WITH

Valiance theme

Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.