Case: Data Architectuur

Case: Data Architectuur

Uitdaging

Een succesvolle retailorganisatie voor supermarkten met meer dan 500 winkels en 7 DC’s met grote ambities en plannen, had behoefte aan een solide data-architectuur als basis voor de beoogde landschapstransformatie. Omdat ze zich realiseerden dat hun interne inspanningen niet de gewenste resultaten opleverden, riepen ze de hulp in van ons team. 

Uitvoering

Binnen enkele maanden hebben we gezamenlijk niet alleen datamodellen opgezet op conceptueel en logisch niveau, klaar voor de een data vault implementatie, maar hebben we ook het team van de klant in staat gesteld om de modellen in de toekomst te beheren en aan verder te brengen. Naast deze concrete resultaten zijn ook de bekwaamheid, motivatie en resultaatgerichtheid versterkt.

Reactie van de klant

Heel veel waardering voor Conscyo’s aanpak bij ons project. We hebben op een heel prettige en doelgerichte manier gewerkt aan het halen van het projectresultaat. Dit is erg goed gelukt, binnen tijd en budget. Eén van de mooie kenmerken in hun aanpak is om grote uitdagingen om te zetten in kleine stapjes. Hiermee hebben we belemmeringen overkomen en vaak het plezier gehad om wat eerst moeilijk of onhaalbaar leek, toch te realiseren.

Ik denk vaak terug aan onze ‘Conscyo’-momenten: doorbreek remmende gedachten door te doen. Zet bedenkingen om in actie en je ziet: meestal lukt het gewoon!

De benadering is daarnaast bijzonder door de eerste focus te leggen op gedrag. Door hier gericht te motiveren, te challengen en te adresseren, ontstaat een werkmodus die het team in staat stelt succesvol te zijn. Heel mooi om dit proces mee te maken. De teamgeest die je hiermee creëert blijft ook na het project z’n waarde behouden. En zo kom je weer heel dicht uit bij de waarden van Conscyo om duurzaam waarde te creëren.

Date:

ELEVATE YOUR BUSINESS WITH

Valiance theme

Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.